Giao Diện Màu Xanh

Giao Diện Web Sim Màu Cam V2.2
Đăng ngày 18-04-2016 10:23:40 AM
Giá : 3.000.000 VND   2.700.000 VND

 TỐC ĐỘ UP SIM 30 nghìn sim trong khoảng từ 2-5 phút
Up sim bẳng file excel chỉ cần 2 cột số và giá, web sẽ tự động nhận dạng nhà mạng, nhận dạng các loại sim (taxi, tam hoa, tứ quý...), tự động thêm số 0 vào trước nếu file số bị thiếu số 0(vd 977888999 thì web sẽ hiểu là 0977888999), up load với nhiều dạng cột giá khác nhau(VD: bảng số ghi là 100k thì web sẽ tự động hiểu thành 100.000, hay ghi 1.000 thì web sẽ hiểu 1.000.000 ....) Tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho anh em khi up số

Giao Diện web Sim Màu Xanh V2.3
Đăng ngày 18-04-2016 10:21:49 AM
Giá : 3.000.000 VND   2.700.000 VND

 TỐC ĐỘ UP SIM 30 nghìn sim trong khoảng từ 2-5 phút
Up sim bẳng file excel chỉ cần 2 cột số và giá, web sẽ tự động nhận dạng nhà mạng, nhận dạng các loại sim (taxi, tam hoa, tứ quý...), tự động thêm số 0 vào trước nếu file số bị thiếu số 0(vd 977888999 thì web sẽ hiểu là 0977888999), up load với nhiều dạng cột giá khác nhau(VD: bảng số ghi là 100k thì web sẽ tự động hiểu thành 100.000, hay ghi 1.000 thì web sẽ hiểu 1.000.000 ....) Tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho anh em khi up số

Giao Diện Web Sim Màu xanh V2.2
Đăng ngày 18-04-2016 10:16:00 AM
Giá : 3.000.000 VND   2.700.000 VND

- TỐC ĐỘ UP SIM 30 nghìn sim trong khoảng từ 2-5 phút
Up sim bẳng file excel chỉ cần 2 cột số và giá, web sẽ tự động nhận dạng nhà mạng, nhận dạng các loại sim (taxi, tam hoa, tứ quý...), tự động thêm số 0 vào trước nếu file số bị thiếu số 0(vd 977888999 thì web sẽ hiểu là 0977888999), up load với nhiều dạng cột giá khác nhau(VD: bảng số ghi là 100k thì web sẽ tự động hiểu thành 100.000, hay ghi 1.000 thì web sẽ hiểu 1.000.000 ....) Tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho anh em khi up số

Giao Diện Màu Xanh Ngọc V2
Đăng ngày 26-06-2015 09:42:26 AM
Giá : 2.500.000 VND
Một vài chức năng:

- TỐC ĐỘ UP SIM 30 nghìn sim trong khoảng từ 0-2 phút
Up sim bẳng file excel chỉ cần 2 cột số và giá, web sẽ tự động nhận dạng nhà mạng, nhận dạng các loại sim (taxi, tam hoa, tứ quý...), tự động thêm số 0 vào trước nếu file số bị thiếu số 0(vd 977888999 thì web sẽ hiểu là 0977888999), up load với nhiều dạng cột giá khác nhau(VD: bảng số ghi là 100k thì web sẽ tự động hiểu thành 100.000, hay ghi 1.000 thì web sẽ hiểu 1.000.000 ....) Tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho anh em khi up số

Giao Diện Màu Xanh Lá V2.1
Đăng ngày 26-06-2015 09:42:26 AM
Giá : 2.500.000 VND
Một vài chức năng:

- TỐC ĐỘ UP SIM 30 nghìn sim trong khoảng từ 0-2 phút
Up sim bẳng file excel chỉ cần 2 cột số và giá, web sẽ tự động nhận dạng nhà mạng, nhận dạng các loại sim (taxi, tam hoa, tứ quý...), tự động thêm số 0 vào trước nếu file số bị thiếu số 0(vd 977888999 thì web sẽ hiểu là 0977888999), up load với nhiều dạng cột giá khác nhau(VD: bảng số ghi là 100k thì web sẽ tự động hiểu thành 100.000, hay ghi 1.000 thì web sẽ hiểu 1.000.000 ....) Tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho anh em khi up số

Giao Diện Xanh Lá V2
Đăng ngày 26-06-2015 09:42:26 AM
Giá : 2.500.000 VND
Một vài chức năng:

- TỐC ĐỘ UP SIM 30 nghìn sim trong khoảng từ 0-2 phút
Up sim bẳng file excel chỉ cần 2 cột số và giá, web sẽ tự động nhận dạng nhà mạng, nhận dạng các loại sim (taxi, tam hoa, tứ quý...), tự động thêm số 0 vào trước nếu file số bị thiếu số 0(vd 977888999 thì web sẽ hiểu là 0977888999), up load với nhiều dạng cột giá khác nhau(VD: bảng số ghi là 100k thì web sẽ tự động hiểu thành 100.000, hay ghi 1.000 thì web sẽ hiểu 1.000.000 ....) Tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho anh em khi up số

Giao Diện Xanh Đậm V2
Đăng ngày 26-06-2015 09:42:26 AM
Giá : 2.500.000 VND
Một vài chức năng:

- TỐC ĐỘ UP SIM 30 nghìn sim trong khoảng từ 0-2 phút
Up sim bẳng file excel chỉ cần 2 cột số và giá, web sẽ tự động nhận dạng nhà mạng, nhận dạng các loại sim (taxi, tam hoa, tứ quý...), tự động thêm số 0 vào trước nếu file số bị thiếu số 0(vd 977888999 thì web sẽ hiểu là 0977888999), up load với nhiều dạng cột giá khác nhau(VD: bảng số ghi là 100k thì web sẽ tự động hiểu thành 100.000, hay ghi 1.000 thì web sẽ hiểu 1.000.000 ....) Tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho anh em khi up số

Giao Diện Xanh Dương V2.1
Đăng ngày 26-06-2015 09:42:26 AM
Giá : 2.500.000 VND
Một vài chức năng:

- TỐC ĐỘ UP SIM 30 nghìn sim trong khoảng từ 0-2 phút
Up sim bẳng file excel chỉ cần 2 cột số và giá, web sẽ tự động nhận dạng nhà mạng, nhận dạng các loại sim (taxi, tam hoa, tứ quý...), tự động thêm số 0 vào trước nếu file số bị thiếu số 0(vd 977888999 thì web sẽ hiểu là 0977888999), up load với nhiều dạng cột giá khác nhau(VD: bảng số ghi là 100k thì web sẽ tự động hiểu thành 100.000, hay ghi 1.000 thì web sẽ hiểu 1.000.000 ....) Tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho anh em khi up số

Giao diện Xanh Dương V2
Đăng ngày 26-06-2015 09:42:26 AM
Giá : 2.500.000 VND
Một vài chức năng:

- TỐC ĐỘ UP SIM 30 nghìn sim trong khoảng từ 0-2 phút
Up sim bẳng file excel chỉ cần 2 cột số và giá, web sẽ tự động nhận dạng nhà mạng, nhận dạng các loại sim (taxi, tam hoa, tứ quý...), tự động thêm số 0 vào trước nếu file số bị thiếu số 0(vd 977888999 thì web sẽ hiểu là 0977888999), up load với nhiều dạng cột giá khác nhau(VD: bảng số ghi là 100k thì web sẽ tự động hiểu thành 100.000, hay ghi 1.000 thì web sẽ hiểu 1.000.000 ....) Tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho anh em khi up số

Xanh dương 3
Đăng ngày 24-04-2015 02:42:27 AM
Giá : 2.000.000 VND   1.800.000 VND
Một vài chức năng:

- TỐC ĐỘ UP SIM 60 nghìn sim trong khoảng từ 0-2 phút
- Up sim bẳng file excel chỉ cần 2 cột số và giá, web sẽ tự động nhận dạng nhà mạng, nhận dạng các loại sim (taxi, tam hoa, tứ quý...), tự động thêm số 0 vào trước nếu file số bị thiếu số 0(vd 977888999 thì web sẽ hiểu là 0977888999), up load với nhiều dạng cột giá khác nhau(VD: bảng số ghi là 100k thì web sẽ tự động hiểu thành 100.000, hay ghi 1.000 thì web sẽ hiểu 1.000.000 ....) Tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho anh em khi up số

Xanh lá 2
Đăng ngày 24-04-2015 02:39:00 AM
Giá : 2.000.000 VND
Một vài chức năng:

- TỐC ĐỘ UP SIM 60 nghìn sim trong khoảng từ 0-2 phút
- Up sim bẳng file excel chỉ cần 2 cột số và giá, web sẽ tự động nhận dạng nhà mạng, nhận dạng các loại sim (taxi, tam hoa, tứ quý...), tự động thêm số 0 vào trước nếu file số bị thiếu số 0(vd 977888999 thì web sẽ hiểu là 0977888999), up load với nhiều dạng cột giá khác nhau(VD: bảng số ghi là 100k thì web sẽ tự động hiểu thành 100.000, hay ghi 1.000 thì web sẽ hiểu 1.000.000 ....) Tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho anh em khi up số

Xanh lá 1
Đăng ngày 24-04-2015 02:38:35 AM
Giá : 2.000.000 VND
Một vài chức năng:

- TỐC ĐỘ UP SIM 60 nghìn sim trong khoảng từ 0-2 phút
- Up sim bẳng file excel chỉ cần 2 cột số và giá, web sẽ tự động nhận dạng nhà mạng, nhận dạng các loại sim (taxi, tam hoa, tứ quý...), tự động thêm số 0 vào trước nếu file số bị thiếu số 0(vd 977888999 thì web sẽ hiểu là 0977888999), up load với nhiều dạng cột giá khác nhau(VD: bảng số ghi là 100k thì web sẽ tự động hiểu thành 100.000, hay ghi 1.000 thì web sẽ hiểu 1.000.000 ....) Tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho anh em khi up số
- Bộ công cụ tìm kiếm cực đỉnh và vip có thể tìm theo nhiều kiểu : VD
-Sử dụng * để tìm vị trí đầu, cuối

Xanh dương 2
Đăng ngày 24-04-2015 02:37:04 AM
Giá : 2.000.000 VND
Một vài chức năng:

- TỐC ĐỘ UP SIM 60 nghìn sim trong khoảng từ 0-2 phút
- Up sim bẳng file excel chỉ cần 2 cột số và giá, web sẽ tự động nhận dạng nhà mạng, nhận dạng các loại sim (taxi, tam hoa, tứ quý...), tự động thêm số 0 vào trước nếu file số bị thiếu số 0(vd 977888999 thì web sẽ hiểu là 0977888999), up load với nhiều dạng cột giá khác nhau(VD: bảng số ghi là 100k thì web sẽ tự động hiểu thành 100.000, hay ghi 1.000 thì web sẽ hiểu 1.000.000 ....) Tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho anh em khi up số
- Bộ công cụ tìm kiếm cực đỉnh và vip có thể tìm theo nhiều kiểu : VD
-Sử dụng * để tìm vị trí đầu, cuối

Xanh dương 1
Đăng ngày 24-04-2015 02:35:25 AM
Giá : 2.000.000 VND
Thêm nhiều chức năng mới như:
- Trang chính có thể hiện sim theo dạng 10 số hoặc 11 số ( tùy chọn)
- Trang chính có thể hiện sim theo 1 mức giá tùy chọn.
- Thêm module Sim giá rẻ 10 số .
- Thêm module Sim giá rẻ 10 số .
- Thêm module Sim khuyến mãi giá rẻ.
- Thêm module Khách có thể rao bán sim.
- Thêm module có Box đặt số online
- Thêm module Sim giá rẻ 10 số .
Những module mới đều tùy chỉnh và hiện theo giá mong muốn